เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง)