เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์)