เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)