เงื่อนไข : งาน งานนิคมอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)