เงื่อนไข : งาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก (ชลบุรี)