เงื่อนไข : งาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา)