เงื่อนไข : งาน ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก (จันทบุรี)